Arbeidsplasser med økt attraktivitet

ROOFTOP

Arbeidsplasser med økt attraktivitet

Gode forretningseiendommer bidrar til å utvikle attraktive arbeidsplasser for offentlige og private virksomheter.

Blant mange bedrifter vokser det frem en bevissthet til potensialet som ligger i en attraktiv takterrasse. Det kan være profilskapende og forretnings-genererende tiltak, og det kan styrke arbeidsgivers attraktivitet.

Bybildet er i forandring, og ansvarlige eiendoms-besittere er seg bevisst at bygg utgjør verdifulle elementer i helhetlige byrom. Rooftop kan bidra til å skape et mer spennende bybilde og bidra til å utvikle byen i miljøvennlig og spennende retning.

I samarbeid med eiendomsbesitter og potensielle brukere deltar Rooftops landskapsarkitekter og –designere av rooftop terraces &  gardens gjerne i en prosess for å definere ønsker, behov og muligheter. Ut fra denne prosessen kan Rooftop realisere drømmeprosjektet på taket og utnytte arealet maksimalt.