Finansiering

ROOFTOP

Finansiering

Generelt gir kostnadene i opparbeidelse av takterrasse en umiddelbar effekt i form av økning av boligens verdi. Ved å benytte Rooftop er du sikret trygghet og konkurransedyktige betingelser. Derfor kan Rooftop formidle kontakt med finansinstitusjoner som vil tilby gunstige lån med lang nedbetalingstid. Dette innebærer at beboerne unngår større kontant-utlegg, og de månedlige felleskostnadene øker med kun et begrenset beløp.