Kompetanse og kvalitet

ROOFTOP

Kompetanse og kvalitet

Vi har kompromissløs fokus på å avklare risiko i forkant! Som ingeniørbedrift ivaretar vi alle forhold i forbindelse med byggets konstruksjon og tåleevne for det norske klima, og har eksperter som kvalitetsikrer løsningene mot fukt og lekkasjer.

Våre ansatte og samarbeidspartnere er stolte fagfolk og sterke leverandører med solid kompetanse og offentlig godkjennelse i alle relevante fagområder. Sammen med kontrakter og garantier i h.h.t. Norsk Standard, borger dette for kvalitet og trygghet over tid.

Rooftop holder seg løpende oppdaterte på nye materialer og løsninger. Vi forsøker alltid å benytte klimaeffektive materialvalg og moderne løsninger, for å begrense byggetid, sjenanse i byggeperioden, kostnader og miljø-fotavtrykk.

Alle takterrasse-prosjekter blir fortløpende evaluert, med målsetning å sikre gode prosesser og leveranser.