Miljøeffekt

ROOFTOP

Miljøeffekt

Miljø-effekten av Rooftop`s løsninger er bl.a. at du:

Beholder og nyttiggjør deg av regnvann
Visse typer tak-vegetasjon absorberer opp til 75 % av regnvann. I tillegg til å kunne nyttiggjøre seg dette til noe matnyttig (for eksempel dyrking av grønnsaker), reduserer det også avrenning og dermed risikoen for oversvømmelse.

Forbruker mindre
Rooftop anvender moderne teknologi og teknikk for å optimalisere vanningseffekten av hver dråpe, og forbruke så lite som mulig for å holde frukt og grønt friskt og frodig.

Bedrer levevilkår for småfugler og bier
Rooftop kan anvende plantetyper som – foruten å produsere mat for mennesker – utgjør et viktig biotop for småfugler og bier.

Bidrar til å endre urbane micro-klima
Bykjerner av asfalt og betong holder på varmen, og skaper “urbane hete-øyer”; inntil 5 C varmere enn omkringliggende bebyggelse. Gjennom utsondring bidrar plantene direkte til svalere temperatur i sonen over tak-overflaten.

Bidrar til å forbedre luftkvalitet
Planter produserer oksygen og reduserer karbondioksid i luften. I tillegg fanger bladene opp inntil 85 % av forurensende partikler i luften.

Lar planter  isolere mot hete og støy
Bygninger med vegetasjon på taket reduserer varmetapet med inntil 30 % om vinteren, er svalere om sommeren, og gir isolasjon året rundt. Dette bidrar til miljøet, og reduserer energi-forbruket.