Miljøfokus i Byggeprosessen

ROOFTOP

MILJØFOKUS I BYGGEPROSESSEN

Rooftop fokuserer på tiltak i byggeprosessene for å begrense utslipp av CO2- og NOX.
Dette kan være tiltak som;
• Bæresystem og tak, f.eks. massivtre
• Bruk av lavkarbon-betong, klasse A
• Struktur/system for gjenbruk
• Software for å optimalisere planlegging/prosjektering, rasjonell prefabrikasjon og montasje, logistikk, etc., blant annet med sikte på å begrense transport av arbeidskraft, material, utstyr, etc.
• Transport til og fra byggeplass, og installasjons-/monteringsmidler med tilhørende energikilder