Om oss

Klima blir villere og våtere, og stadig oftere opplever vi voldsomme skybrudd i byer og tettsteder. Steder preget av harde flater og få naturlige vannveier.

Avløpsnettet har ikke kapasitet til å takle denne type nedbørsmengder. Konsekvensene av dette er stadig oftere kraftige flommer, med risiko for store materielle skader. Derfor må vi finne gode løsninger for å forsinke avrenningen.

Vår satsing bygger på idéen om at vi må bruke naturens egne virkemidler for å løse utfordringene vi står overfor. Ved å utvikle løsninger med stor kapasitet, som samtidig er rimelige i anskaffelse og fleksible i bruk, skal vi gi vårt bidrag til trygg håndtering av ekstremnedbør som samtidig kan gi renere byluft, styrket biomangfold, og triveligere byrom og bygninger.

For oss er det viktig å søke samarbeid med sterke fagmiljøer. Løsningene for god by – og tettstedsutvikling, eller for den sak skyld, de store miljø- og klimautfordringene verden står ovenfor, skapes ikke alene. Løsningene ligger i summen av små skritt, små skritt i riktig retning.

Vegetasjon, blomster og bier. Grønne fasader bidrar til så mye mer enn bare å pynte byen. Det viktigste vi kan gjøre for å styrke biomangfoldet er å skape flere grønne soner, og dermed korte ned avstandene mellom dem. Flere blomster, flere bier - mer honning, flere fugler osv.

VI i rooftop

Tin Are Linderud

Rådgiver & naturforvalter

Tin er utdannet naturforvalter og har jobbet tett på faget i mange år. Han har og lang erfaring fra byggebransjen, både offentlig og privat sektor.

Med en ukuelig tro på at vi må se til naturen for å løse mange av de utfordringene samfunnet står overfor ivrer han for å bringe naturen til byen. 

Christen Ræstad

Sivilingeniør

Christen Ræstad har mange års erfaring innen fagfeltene vannforsyning, avløp, ledningsteknikk og infrastruktur. 

Interesserer seg spesielt for klimatilpasning med vekt på overvann under ekstremvær, og er derfor opptatt av innovasjon gjennom produktutviklingssamarbeid, og sikring av drikkevann/vannforsyningen. Christen er en markant profil innen det internasjonale VA-miljøet. 

Peder Grimstad

Daglig leder 

Peder har i mange år jobbet med eiendomsutvikling. Der har han sett hvor stor betydning en god kombinasjon av arkitektur og miljø har for verdi, og ikke minst bo-kvalitet.

Hans interesse for små grep som gir store resultater viser seg kanskje best i vår visjon om at grønnere byer begynner med flere grønne lommer på terrasser, balkonger, fasader og tak.