Klima blir villere og våtere, og stadig oftere opplever vi voldsomme skybrudd i våre byer og tettsteder.

Les mer om Rooftop

Vannskader som følge av styrtregn kan være ekstremt kostbart når det treffer tettbygdestrøk. I august 2016 ga styrtregn i Asker og Bærum skader for nesten en halv milliard kroner

Rooftop sine løsninger bygger på ideen om at vi må bruke naturens egne virkemidler for å løse utfordringene dette medfører.

Grønne byer er viktig. Flere grønne soner og kortere avstander mellom de styrker biomangfold, bidrar til renere luft og reduksjon av støy. Vi skal bidra til å bringe naturen til byen.

Vannoppsamling

Regnvannet samles i oppsamlingsreservoarer på tak. Reservoarene kobles enkelt sammen til det antall som er nødvendig for å innfri byggets krav til vannoppsamling.

Les mer

Grønne fasader

Fra oppsamlingskassene på taket kan vannet ledes over i akveduktsystemet på fasaden. Her fordeles vannet og nyttiggjøres til opptak i plantekassene. Løsningen sikrer god vanntilgang og skaper gode forhold for frodig plantevekst.

Les mer

Et grønnere bymiljø

Grønne fasader bidrar til mye mer enn estetikk. Jo kortere avstand det er mellom de grønne sonene - enten det er parker, enger eller grønne fasader - jo større biomangfold.

Les mer

Utnyttelse av vann

Restvann som ikke tas opp i vannkasser eller vegetasjon/vekstmedium kan gå til oppsamling i cisterne på bakkenivå. Vannet fra cisternen kan nyttes til vasking eller vanning av plantene i bakgården, slik at verdifullt drikkevann faktisk forblir drikkevann.

Les mer

Grønne fasader bidrar til mye mer enn estetikk. Jo kortere avstand det er mellom de grønne sonene, være seg om det er parker, enger eller grønne fasader, jo større biomangfold.