Service, forvaltning og vedlikehold

ROOFTOP

Service, forvaltning og vedlikehold

Regelmessig systematisk ettersyn og vedlikehold bidrar til å opprettholde kvaliteten og bo-kvaliteten, samt redusere risikoen for større uforutsette kostnader.

Rooftop tilbyr derfor langsiktige vedlikeholdsavtaler som gir forutsigbarhet og større kostnadskontroll.

Beboerne eller gårdeieren velger selv om Rooftop skal håndtere alt eller deler av vedlikeholdet, eller kun bidra med rådgivning.

For å kvalitetssikre prosjektet over tid, gjennomfører Rooftop, i forbindelse med ettersyn/vedlikehold, en liten beboerundersøkelse. Her får beboerne mulighet å komme med innspill og synspunkter. På den måten kan Rooftop og hele beboer-miljøet utvikle, samle og dele nødvendig kunnskap, og nyttiggjøre seg brukernes erfaringer.