Urbant småskala-landbruk

ROOFTOP

Urbant småskala-landbruk

Rooftop presenterer gjerne smarte, ressurseffektive landbruksteknikker som organoponi og vertikal dyrking, for kortreist dyrking av frukt, bær og grønnsaker. I tillegg til redusert CO2-utslipp og andre positive miljø-effekter, gir denne dyrkingsformen hyggelige ringvirkninger på sosial velferd.